ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ФЕРМИ

“ЛИМК” ООД е производител на селскостопански халета и на специализирано оборудване за животновъдни ферми с марката “ЕКО-ОН”.
Специално внимание отделяме на проектирането и строителството на сгради за животновъдството и селското стопанство. Фирмата разполага с екип от професионалисти, които могат да намерят решение на всеки въпрос, свързан със специфичните изисквания към сградите и дейностите в тези отрасли. Ние строим сигурни, качествени и екологични сгради, отговарящи на всички утвърдени стандарти.
Опитът на “ЛИМК” ООД придобит през годините чрез директен контакт с животновъдите ни позволи да се специализираме тясно в конструирането на иновативни животновъдни ферми които да гарантират хармония между благосъстоянието на животните и работата на служителите.Размерите на фермите варират спрямо избраната технология.

ferma-1.png
ferma-2.png

 

Със своя дългогодишен опит ЛИМК успешно започна да предоставя услугата от "А доЯ", което включва всички дейности от проектирането до експлоатацията - изработката, доставката и монтажа на металната конструкция, оборудването в животновъдния обект и пускането на съоръжението в експлоатация.

 

ЛИМК предлага пълен инженеринг за:

 ГОВЕДОВЪДНИ ФЕРМИ 
9295.jpg
 
 ОВЦЕ-КОЗЕФЕРМИ
923.jpg
 
 СВИНЕФЕРМИ
929.jpg

 КОНЕФЕРМИ
9291.jpg
 

 

 

 

 

При проектирането на всеки животновъден обект е важно да се търси решение, което да отговаря н 

:: Теренни особенности;

:: Климатичните условия;

:: Разположение на животновъдния обект;

:: Нормативна уредба, действаща в Република България.

123

 

Някои от аспектите, който не бива да се подценяват по време на проектирането на животновъдни ферми, е избора на типа конструкция, като се имат в предвид:

 

IMGP2519

 

:: Вид на отглежданите животни;

:: Съхранение на суровини или оборудване;

:: Място на поставяне;

:: Посока на вятъра;

:: Особености на терена;

:: Разстояние между колоните;

:: Стандарти в строителните материали;

:: Вътрешна циркулация на въздуха;

:: Възможност за разширяване.

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ - Животновъдни ферми:

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

ВИЖ ВСИЧКИ В ГАЛЕРИЯ 

 

АДРЕС

ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

с. Велковци,
Цех за метални конструкции ЛИМК
тел.: 06717 2333
факс: 06717 2333
тел.: 0879946767
email: luxinvestmk@abv.bg

Цех за метални конструкции Лимк

© 2017 LIMK OOD. All Rights Reserved.
за животновъдни ферми
Запитване
Въведете вашето име
Въведете вашия e-mail
Въведете вашата фамилия
Въведете вашия телефон
Въведете вашето запитване
Търговски отдел

IMG 0691

Денислав Пенчев, търговски мениджър
mob.: +359897952530
email: limk_penchev@abv.bg