СТРОИТЕЛСТВО

промишленото, общественото и жилищното

“ЛИМК” ООД изпълнява широк спектър от дейности в сферата на строителството. Фирмата е завършила множество обекти в областта на промишленото, общественото и жилищното строителство. Съчетавайки професионализма на своите служители със съвременна техника и технологии, висококачествени материали и високопроизводителна механизация, “ЛИМК” ООД предлага краен продукт с отлично качество.
В строителната ни дейност ние сме верни на нашите водещи принципи: качество, коректност и ефективност. Доверието е в основата на нашите бизнес отношения. “ЛИМК” ООД неизменно се свързва с отлично качество на предлаганите услуги, персонална ангажираност към клиента и лоялност. Нашите проекти са изпълнени в съответствие с всички нормативни изисквания.

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ - Строителство

Адрес

ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

с. Велковци,
Цех за метални конструкции ЛИМК
тел.: 06717 2333
факс: 06717 2333
тел.: 0879946767
email: luxinvestmk@abv.bg

Цех за метални конструкции Лимк

© 2017 LIMK OOD. All Rights Reserved.